Phungreitang East,Ukhrul, Ukhrul પિન / ઝિપ કોડ

795142

સ્થાન પીન કોડ શહેર રાજ્ય
Phungreitang East,Ukhrul 795142 Ukhrul, Manipur

પિન / ઝિપ કોડ Phungreitang East,Ukhrul છે 795142. Phungreitang East,Ukhrul માં સ્થિત થયેલ છે Ukhrul, Manipur.

પિન / ઝિપ કોડ સાથેના અન્ય સ્થાનો 795142